echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204
 
 
 
  


 


 


 


 


 

 위치 구리시 인창동
 주거형태 계단식 아파트
 면적 108 ㎡
 가족구성 부부, 자녀2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

<도면 before & after>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

<현관 before & after>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

<거실 before & after>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

<주방 before & after> 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Summary


 

위치          구리시 인창동

주거형태    계단식 아파트

면적          108 ㎡

가족구성     부부, 자녀2


 

공사내용

타일 - 수입, 국산

바닥 - LG 하우스타일

페인트 - 바이오세라믹

욕실 - 아메리칸스탠다드, 대림, 이누스 외

창호 - KCC창호

벽지 - LG 실크벽지

필름 - 도어, 몰딩류 마감

전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체 및 신설

가구 - 주방, 신발장, 붙박이장 외 (제작가구)


 

기간 - 4주


 


 


 


 


 


 

[세미콜론디자인] 인테리어 문의 - 구리시, 남양주시, 별내동, 강동구, 송파구, 중랑구, 광진구

상담예약 : 070-4148-1204