echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204
 


 


  
 


 

 위치 구리시 인창동
 주거형태 계단식 아파트
 면적 110㎡ (구33평)
 가족구성 부부


 


 


 


 


 


 


 

  


 <도면 before & after> 


 


 


 


 


 


  

<현관 before & after>


 
 


 


 


 


 


 


    

<주방 before & after>


 
 


 


 


 


 


 
<욕실 before & after>


 


 


 


 


 


 


 


  

<3D 디자인이미지>


  


 


 


 


 


   
 


  

<3D 디자인이미지>


    


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


   
  
   


 


 


 


   
 
 
 


  
 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


  
 


 


 


  


 


 


  


 


 


 


 


  
 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


  
 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


    


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 

 


  


 


 


 


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 
  


 


 


 


 

Project Summary


 


 

위치 구리시 인창동

주거형태 계단식 아파트

면적 110㎡ (구33평)
 

가족구성 부부
 

공사내용
 

타일 - 수입, 국산


바닥 - 폴리싱 타일, 이건 강마루


페인트 - 바이오세라믹


욕실 - 아메리칸스탠다드, 대림, 이누스 외


창호 -  KCC창호, 폴딩도어


벽지 - LG 실크벽지


필름 - 도어, 몰딩류 마감


전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체 및 신설


목공 - 도어교체, 몰딩류 교체


가구 - 주방가구, 신발장 등 (제작가구)


기간 - 4주


 

[세미콜론디자인] 인테리어문의 - 구리시, 남양주시, 별내동, 강동구, 송파구, 중랑구, 광진구


 

상담예약: 070-4148-1204