echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204
  


 


 

                                                                                                                            위치        구리시 수택동

                                                                                                                           주거형태 아파트
                                                                                                                           면적        205㎡(구 62평)
                                                                                                                           가족구성 부부, 딸, 아들


 


 


  

<도면 Before & After>


 


 


 


 


 


 


<현관 Before & After>


 


 


 


 


 


 


 


 


<거실 Before & After>


 


 


 


 


 


 


 


 


 <주방 Before & After>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 <3D 인테리어 이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 


 


 


 


 


 

Project Summary


면적 205㎡(구 62평)
위치 구리시 수택동 금호베스트빌2차

주거형태 계단식 아파트
가족구성원 부부, 딸 2

공사내용

타일 - 수입, 국산

바닥 - 수입 원목마루
페인트 - 바이오세라믹
욕실 - 이누스, 대림, 아메리칸스탠다드 외
창호 - LG하우시스
벽지 - LG 실크벽지
필름 - 도어, 몰딩류 마감
전기 - LED 등기구 교체, 스위치 및 콘센트류 교체 및 신설
목공 - 도어교체, 몰딩류교체, 가벽신설, 확장 단열, 간접등박스 시공
가구 - 주방, 신발장, 붙박이장 등 (제작기구)

기간 - 4

[디자인라곰] 인테리어 문의 - 구리시, 남양주시, 별내동, 강동구, 송파구, 중랑구, 광진구

상담예약 : 070-4148-1204